Til borgere

Samtaleterapi

Jeg fik min autorisation indenfor psykiatrien, hvor jeg i 5 år arbejdede med ambulante og indlagte patienter.


Her fik jeg den grundlæggende erfaring med både individuelle samtaler og gruppeforløb.


Siden har jeg haft mange rådgivende og terapeutiske samtaler med mennesker ramt af hjerneskade samt deres pårørende.


Jeg har ligeledes fra 2013 til 2020 haft overenskomst med den offentlige sygesikring og modtaget patienter fra Region Midt. I forbindelse med samarbejdsaftale med Veterancentret om samtaleforløb med veteraner og deres pårørende, har jeg dog opsagt mit ydernummer, og modtager derfor ikke længere sygesikringspatienter.


Jeg tager naturligvis imod borgere, der ønsker samtaleforløb i privat regi. Sygesikring Danmark giver her tilskud på 300 kr til hver konsultation, og mange andre sundhedsforsikringer giver ligeledes tilskud til sådanne konsultationer.

Borgeren


At blive ramt af hjerneskade er en katastrofe for borgeren og dennes familie. Der er brug for at bearbejde tabet og rådgivning om kompenserende strategier, der kan afbøde kognitive og evt. adfærdsmæssige vanskeligheder. Et væsentligt fokusområde er ofte at arbejde med indsigt i vanskeligheder som følge af hjerneskaden, da dette er forudsætningen for at kunne anvende forskellige kompenserende strategier i hverdagen.


Jeg modtager også personer med angsttilstande, og klienter med let til moderat depression.

Den pårørende


Den pårørende vil ofte være i krise, og der kan være brug for samtaler til at bearbejde de oplevede tab. Jeg har erfaring med, at den pårørende ofte har gavn af at få hjerneskadens og dens følger forklaret, der kan være med til at skabe realistiske forventinger og give gode værktøjer. Derudover har jeg også gennemført gruppeforløb for pårørende.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes