Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg fik min autorisation indenfor psykiatrien, hvor jeg i 5 år arbejdede med ambulante og indlagte patienter. Her fik jeg den grundlæggende erfaring med både individuelle samtaler og gruppeforløb.

Jeg har i en årrække arbejdet som neuropsykolog på bl.a. Hammel Neurocenter og som konsulent på Vejlefjord Rehabilitering.

Jeg har arbejdet som specialist for VISO (Socialstyrelsens rådgivningscenter) og her lavet udredninger og rådgivning for kommunen, borger og pårørende i komplekse sager.

Jeg har altid haft interesse i samtaleterapi og især behandling af reaktioner på pludselige traumatiske begivenheder. Mit speciale skrev jeg tilbage i 1993 i PTSD, og har siden taget efteruddannelseskursus i psykotraumatologi.


At blive ramt af en apopleksi eller anden hjernelidelse er et psykologisk traume for den ramte såvel som dennes familie. Den pårørende vil ofte være i krise, og der kan være brug for samtaler til at bearbejde de oplevede tab.

Den hjerneskadede selv kan, foruden at bearbejde tabet, også have brug for rådgivning ift. kompenserende strategier, der kan afbøde kognitive vanskeligheder, og som kan være med til at sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet med skånehensyn.

Foruden ovenstående tager jeg også imod klienter med angsttilstande og klienter med let til moderat depression.

Jeg har i den forbindelse gennemført efteruddannelsesforløb i kognitiv adfærdsterapi, da der er erfaring for, at mennesker med depression og angst i særlig grad har gavn af denne terapiretnings metoder.

Ved ansættelsen i psykiatrien lærte jeg også den psykodynamiske terapiform at kende, og ved Samtaleklinikken på Psykologisk Institut fik jeg ligeledes træning i Gestaltterapeutiske metoder. 

Overordnet har jeg generelt meget erfaring i samtale med både voksne og unge, der er pårørende til alvorligt syge personer.