Personkreds, der får tilskud fra Region Midt

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer over 18 år med let til moderat depression
 11. Personer mellem 18 og 38 år med let til moderat angstlidelse herunder OCD (OCD er tvangstanker og/eller tvangshandlinger som personen er sig pinagtigt bevidst om ikke er rationelle)

Der er opstillet en regel om, at der højst må være gået 12 måneder efter hændelsen for at kunne få en lægehenvisning. Dette gælder dog ikke for depression eller angst som henvisningsårsag.

Du skal være opmærksom på, at der højst må gå én måned efter du har fået en lægehenvisning til en psykolog henter denne elektronisk fra "henvisningshotellet".

Egenbetaling er ca. 740 kr. for første dobbeltkonsultation, og ca. 337 kr. for efterfølgende konsultationer.

Er man medlem af "Danmark" ydes der oveni 200 kr. i tilskud per konsultation (400 kr. for dobbelttid).