GDPR

Psykologisk Rådgivning tager behandler dine persondata med omhu og varsomhed, og overholder den nye Persondataforordning GDPR. Der anvendes af myndighederne godkendt elektronisk patientjournal, og al korrespondance kan foregå ved krypteret sikker mailforbindelse.

Første gang du henvender dig, vær opmærksom på ikke at opgive cpr. nummer eller andre personfølsomme oplysninger. Du vil få tilsendt sikker mail som svar på henvendelsen, hvor der er et link, der kan bruges til at sende sådanne oplysninger helt sikkert i krypteret form.