Til fagprofessionelle

Jeg har siden 2003 lavet neuropsykologiske - og personlighedsundersøgelser for kommuner, forsikringsselskaber og ikke mindst for VISO (Socialstyrelsens Rådgivningscenter) i komplekse kommunale borgersager. 

Jeg er godkendt specialist og supervisor i neuropsykologi, hvilket er Dansk Psykologforenings formelle videreuddannelse, og en garanti for indgående kendskab og erfaring med det neuropsykologiske område.

Som led i undersøgelsen vurderes personens motivation og anstrengelse herunder risiko for underpræstation eller direkte malingering (at personen bevidst gør sig dårligere end denne reelt er). Ved mistanke om malingering vil personen blive bedt om at gennemføre en regulær malingeringtest.

Enhver neuropsykologisk undersøgelse søger at beskrive personens aktuelle kognitive (tænkning- og opfattelsesevne) ressourcer og vanskeligheder.

Ud fra de tilgængelige lægelige og tværfaglige papirer vil jeg søge at målrette undersøgelsen til den personens formodede centrale problemstillinger. Hvis det skønnes relevant, kan jeg foruden den neuropsykologiske undersøgelse også foretage en personlighedspsykologisk undersøgelse, for at få belyst hele den relevante problemstilling.

Ved f.eks. et hovedtraume vil jeg altid nøje undersøge de kognitive funktioner, der har at gøre med de eksekutive funktioner, såsom eksempelvis evne til selvregulering/selvkontrol og fleksibiliteten i tænkningen.

Med udgangspunkt i beskrivelsen og de stillede spørgsmål fra henvender, gives konkrete vurderinger og anbefalinger med det formål at øge selvhjulpenheden og lette hverdagen for den undersøgte og dennes pårørende.

Prisen for en undersøgelse varierer alt efter kompleksiteten af problemstillingen, såvel som på hvilken måde undersøgelsen ønskes afgrænset.

F.eks. vil en kognitiv beskrivelse af begavelsesniveau ved mistanke om mental retardering være væsentligt mindre i omfang end en decideret neuropsykologisk undersøgelse efter hjerneskade.

Alle neuropsykologiske undersøgelser er pålagt moms.

Jeg påtager mig gerne supervisions- eller undervisningsopgaver af tværfagligt personale på institutioner.

Jeg er aktuelt tilknyttet Hammel Neurocenter som fast ekstern underviser i uddannelsesafdelingen.

Jeg vil i øvrigt meget gerne bruges som neuropsykologisk konsulent ift. at "oversætte" lægelige og psykologiske sagsakter for sagsbehandlere.