Til fagprofessionelle

Neuropsykologisk udredning


Jeg foretager neuropsykologiske undersøgelser i kommunale sager. Det kan være afklaring af kogntive ressourcer og vanskeligheder mhp. afklaring af hvordan kommunen bedst kan støtte borgeren i tilknytning til arbejdsmarkedet eller ifm, afklaring af forsørgelsesgrundlag.


Jeg udfærdiger ligeledes neuropsykologiske erklæringer i forsikringssager og arbejdsskadesager. 


Jeg har indgået samarbejdsaftale med Vejlefjord Rehabilitering, der er leverandør for VISO. VISO er Socialstyrelsens Rådgivningscenter. Som specialist for VISO laver jeg udredning- og rådgivningsopgaver for kommuner i hele landet i komplekse borgersager.


Supervision


Jeg giver supervision og neurofaglig rådgivning til tværfagligt personale i kommunerne. Det gælder både neurorehabilitering af døgnindlagte borgere såvel som ambulante borgeforløb.


Monofagligt giver jeg ligeledes supervision og neurofaglig rådgivning til ergoterapeuter, der arbejder med neurorehabilitering. Dette kan omhandle supervision af ergoterapeutisk udredning ved brug af f.eks. MOCA eller OCS eller ift. neuropædagogisk intervention.


Jeg giver ligeledes både individuel og gruppebaseret supervision til neuropsykologer under videreuddannelse til specialist i neuropsykologi.


Undervisning


Jeg er tilknyttet Regionshospital Hammel Neurocenters Uddannelsesafdeling som ekstern underviser. Her underviser jeg både læger, psykologer, ergoterapeuter og andet tværfagligt personale. Jeg underviser både alene og sammen med erfarne ergoterapeutter. Se venligst Uddannelsesafdelingens undervisningskatalog ift. de konkrete kurser, som jeg er underviser på. 


Jeg tager ligeledes gerne ud på de konkrete tilbud og laver undervisning for hele personalegruppen. Jeg har gode erfaringer med, at hele personalet får den samme viden og dermed har et fælles fagsprog at gå ud fra.

Samtaler med hjerneskaderamte og deres pårørende


Som en del af mit konsulentarbejde på forskellige neurorehabiliteringstilbud bruges jeg ofte ligeledes til samtaler med indlagte borgere både ift. psykoedukation såvel som sorgbearbejdning og indsigtsarbejde.


Mange pårørende har ligeledes gavn af at tale med en neurpsykolog, der enkelt kan forklare om hjerneskaden og dens følger, såvel som give et ærligt og realistisk bud på prognosen for den hjerneskaderamtes udvikling.


Jeg har endeligt gennemført flere pårørendegruppeforløb, hvor pårørende modtager undervisning, og, mindst lige så vigtigt, får muligheden for erfaringsudveksling med de andre. Oplevelsen af ikke at være alene, og at andre kan genkende det man taler om, kan ikke overvurderes.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes